BAĞIMSIZHABERLER.COM http://www.bagimsizhaberler.com tr Kaside-i Bürde Nâzmı ve Okunuşu Hakkında Malumathttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3855Şerâfeddîn Muhammed Hz.leri, Hicri 609 M. 1213 senesinde Şevval ayının 3. Gününe rastlayan Salı günü Mısırda Behnasa şehrinde doğmuştur. H.608 M. 1211’de doğduğuda rivayet edilmiştir.) H. 699 M. 1295 senesinde Mısırda İskenderiye şehrinde vefat ettimiştirMuhabbet-i Rasül [1-12. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3854Selemlikte olan orayı sık sık ziyaret eden o zatı muhteremi Rasulü Kibriya ve Ashabını hatırladığından dolayı mı, gözden, gözün ak ve karasından akan gözyaşını kan ile karıştırdın?Zemmü Nefis [13-28. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3853Benim emmarei bissü olan nefsim, “olanca gücü ile kötülüğü, fenalığı emreden nefsim”, saç ağarması inzarınaMedhi Rasül [29-41. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3851Karanlık geceleri, mubarek kademi şerifleri şişmekten dolayı olan ızdırabdan, hastalıktan incilinceye kadar, rahatsız oluncaya kadar ihya eden ol bir Rasülü Zişanın sünnetine,Nebiyyi İhlasın sünnetine zulm ettim, zalimlik yaptım.Medhi Rasü42-58. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3852Karanlık geceleri, mubarek kademi şerifleri şişmekten dolayı olan ızdırabdan, hastalıktan incilinceye kadar, rahatsız oluncaya kadar ihya eden ol bir Rasülü Zişanın sünnetine,Nebiyyi İhlasın sünnetine zulm ettim, zalimlik yaptım.Veladeti Rasül [59-71. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3850O Nebiyyi muhteremin veladeti, doğum zamanı asaletinin güzelliğinden dolayı keşf eyledi . Ey akıl sahipleri, siz teaccüp nazarı ile o nebiyyi zişanın ibtidaının güzelliğine, o nebiyyi zişanın dünyaya teşrifinin güzelliğine bakınız, o nebiyyi zişanın intihasının bu alemden beka alemine teşrifinin hoşluğuna bakınız.Daveti, Dua-i Rasül [72-87. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3849O Rasülü müctebanın davetinden dolayı, davet ettiği için ağaçlar, Rasulü kirama secde edici oldukları halde, ayaksız olarak kökleri üzerine yürür oldukları halde yürüyerek geldi.Medhi Kur’an-ı Kerim [88-104. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3848Benim, Nebiyyi kirama mahsus, gecede dağ üzerine ziyafet ateşinin zuhuru gibi zahir olan ap açık olan âyetleri(Kur’anı kerim mucizesini) anlatmama mani olma, bırak beni yani aşkımı şevkimi kırma.Miracı Rasül [105-117. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3847Ey bastıkları yere iz çıkaran develerin sırtları üzerine ve koşarak olduğu halde muhtaçların taliplerin etrafı,sahası kast edilenlerin en hayırlısı.Cihadı Rasül [118-139. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3846O Nebinin biğset haberleri koyunlardan gafil olanı ürküten aslanın sesi kükremesi gibi düşmanların kalplerini titretti.Mağfirati İlahi - Şefaati Rasül [140-156. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3845Ben Rasulullah ve Ashabını medh eden kasideyi yazmak ile Rasulü zişana hizmet eyledim. Ben bu kaside ile insanlara hizmetlerde ve şiir yazmakta geçen bir ömrün günahlarının affını diliyorum.Münacat-Arzı Hacet [157-161. Beytler]http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3844Ey Rabbim, sen benim senin yanındaki nezdi subhaniyedeki ricamı, ümidimi ğayrı munakis kıl yani aksine çevirme,boş çevirme. Sen benim zannımı tersine döndürme.