BAĞIMSIZHABERLER.COM http://www.bagimsizhaberler.com tr Mi'rac Gecesi 1http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3810Hiç gözü görmeyen bir a'mâ, zavallı düşünün! Anasından doğduğu zaman gözleri görmüyor idi. Buna kırmızı ile yeşilin farkını nasıl anlatırsınız?.. Anlatamazsınız, mümkün değil...Esad Coşan hazırlamıştı Risâle-i İslâmiyye'yihttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3351Risale-i İslâmiyye, İslâmdan bahseden bir kitapdeğil sadece. Daha nice gerçekleri barındırıyor. Esad Coşan Hocaefendi profesörlük tezi olarak İbrahim-i Müteferrikanın bu önemli eserini incelemiştiMi'rac Gecesi 2http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3811O gecenin bereketi ile, şimdi biz kendimize dönelim, biz onları anlayamıyoruz, boynumuz bükük; ama bir şeyden iftihar duyuyoruz ki, o Rasûlün ümmetiyiz. Elhamdü lillâh, ellezî cealenâ min ümmetihî; bizi onun ümmetinden yapan Allah'a sonsuz hamd ü senâlar olsun...Mi'rac Gecesi 3http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3812Allah-u Teàlâ Hazretleri kandilinizi mübarek eylesin... Gecenizi feyizli eylesin... Hayırlı ibadetler yapmağa muvaffak eylesin...Mi'rac Geces i4http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3813Dünyanın her yerindeki müslüman kardeşlerimizi her türlü musîbetlerden, belâlardan, gadirlerden, zulümlerden, haksızlıklardan, baskılardan, eziyetlerden, afetlerden hıfz eylesin...Mi'rac Gecesi 5http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3814Peygamber SAS Efendimiz'den sonra Allah-u Teàlâ Hazretleri ümmeti başsız ve yalnız bırakmadı. Evliyâullahı, mürşidleri ümmet-i Muhammed'in hakîkî eminleri eyledi. Peygamberlerin halifeleri eyledi, rusüllerin ümenâsı eyledi.Mi'rac Gecesi 17http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3824Mi'rac hakkında evvelki senelerde yapmış olduğumuz konuşmalar var. Tabii her seferinde değişik rivayetleri alarak çeşitlendirmeyi, yeknesak olmaktan, aynı şeyleri tekrar etmekten kaçınmayı tercih ediyoruz. Bu sefer de başka rivayetleri, inşaallah nakletmek istiyorum.Mi'rac Gecesi 11http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3819Ben bu Mi'rac kandili münasebetiyle, Buhârî'den ve Müslim'den rivâyet edilmiş olan uzun bir hadis-i şerifi biraz hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Râvisi Mâlik ibn-i Sa'saa RA...Mi'rac Gecesi 12http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3820Selâmın iadesi ne demek?.. Yâni, "Esselâmü aleyküm!" deyince, "Ve aleyküm selâm..." demek. Selâma karşılık vermek demek. Yâni, "Kabul etmiyorum, al geri!" demek değil; yanlış anlaşılmasın.Mi'rac Gecesi 16http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3822Gecenin içinde kılınan iki rekât namaz!.. Niye teheccüd namazı kılıyor dervişler, niye kıldığını anladın mı?.. Bir bildiği var.Mi'rac Gecesi 17http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3823Gecenin içinde kılınan iki rekât namaz!.. Niye teheccüd namazı kılıyor dervişler, niye kıldığını anladın mı?.. Bir bildiği var.Mi'rac Gecesi 15http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3821Yok mu benden affını isteyen?!.. Haydi affını istesin, affedeceğim. Yok mu benden rahmetimi isteyen?!.. Dilesin, vereceğim. Yok mu benden bir duası, talebi olan?!.. İstesin haydi, vereceğim!.." dediği zamanlar var gecenin içinde...Mi'rac Gecesi 6http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3815Üçaylar başladı, Regàib kandili ile bereketli, hayırlı, feyizli geceleri karşıladık. Göz yumup açıncaya kadar Receb ayı, şehrullah, Allah'ın kullarını mağfiret ettiği ay çıkmak üzere...Mi'rac Gecesi 10http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3818İmam Müslim (Rh.A), sahih kitabında buyuruyor, Enes ibn-i Mâlik RA Peygamber Efendimiz'den bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz:Mi'rac Gecesi 9http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3817Bu akşam bir çok mutluluklar bir arada bulunacak. Receb'in 26'sını 27'sine bağlayan akşam olduğu için Mi'rac kandilidir, kandil gecesidir, mübarektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece olduğu için, zaten her hafta mübarektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece için Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki:Mi'rac Gecesi 7http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3816Allah namazın kadrini, kıymetini anlamayı, onun Mi'rac olduğunu sezmeyi, o Mi'racı her gün o zevk ile, şevk ile kılmayı Allah nasib eylesin...PEYGAMBER EFENDİMİZ'E TÂBÎ OLMAKhttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3761Allah-u Teâlâ Hazretleri'nin rahmeti, bereketi, ihsânı, ikrâmı, eltâfı dünyada, ahirette üzerinize olsun... İki cihanda Allah bahtiyar eylesin, cennetiyle cemâliyle müşerref olun... Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i A'lâ'da komşu olun... Allah-u Teâlâ Hazretleri cümlenizi cümlemizi hayırları işlemeğe muvaffak eylesin...AİLEDE SEVGİ VE ANLAYIŞhttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3760İnne nafakateke alâ ehlike ve veledike ve hàdimike sadakatün) "Senin ailene, aile fertlerine, çocuklarına, hizmetçine verdiğin paralar, harcadığın masraflar, nafaka sadakadır." Yâni, sadece fakire verdiğin sadaka değil; hanımına, çoluğuna, çocuğuna, büyüğüne, küçüğüne, senin evinin çatısı altında bulunup himmetinle, senin ikramınla yaşayan herkese, hizmetçine, yaptığın masraf, infak, nafaka; yemesi, giymesi için harcadığın masraflar, hepsi sadakadır. İLİM, KÜLTÜR VE SANAThttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3759Belki başka inanç sahipleri de kendi inançlarını en iyi sanıyor olabilirler. Afrika'daki toteme tapan kabile de, Eskimolar da, Moğolistan'daki şaman, budist inançlı grup da kendini doğru sanabilir. Bir de bunun dışında, dinler tarihinde ortaya çıkan ve aklın ve mantığın muhakemesinden, --muhakeme derken sadece düşünmek manasını değil, suçlamak veya berâat etmek mânâsını da düşünüyorum-- murakabesinden geçmiş, sıhhati tescil edilmiş, aklın ve mantığın takdirini kazanmış, an'anevi yollardan da bize kadar bozulmadan geldiği bilinen bir güzel itikad üzereyiz.