BAĞIMSIZHABERLER.COM http://www.bagimsizhaberler.com tr Bebeğe isim nasıl konulur?http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3773Yeni doğan bebeğe nasıl isim konulur, sonrasında nasıl dua temenni edilmelidir, ya da edilmemelidir? Kısa ama önemli bu hususu hatırlamakta fayda varHazreti Ebubekir'in (ra) Sadakati ve Liderliğihttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3755Hüseyin Özhazar ve Yaşar Yeşil'in 'Sadakati ve Liderliğiyle İkinin İkincisi Hz. Ebubekir' kitabında Hz. Ebubekirin sadakati üzerinde yeterince durulmakla beraber onun bir diğer ayırt edici özelliği olan liderliğine de gereken önem verilmiştir. Özellikle Ridde isyanlarında ortaya koyduğu kararlı tutum ve liderlik, İslamın sahih anlayışının kurumsallaşarak günümüze kadar gelmesinde belirleyici olmuştur.Yüzde kaç müttakiyizhttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3751Günlük hayatta islami ve ahlaki kurallara ne kadar dikkat ediyoruz, gönül sultanlarımızın günlük hayatta dikkat etmemizi istedikleri ince ayrıntılara vakıf mıyız? Bu meyanda yüz maddelik bir çalışma hazırlanmış. İstifade etmeniz ümidi ileHafızlık Eğitiminde “Osmanlı Usulü”http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3717Tarih boyunca Kur’ân-ı Kerîm ezberlenirken farklı coğrafyalarda farklı sistemler tatbik edildi. Afrika’da olduğu gibi bazı bölgelerde, Fatiha sûresinden başlanıp Nas sûresine doğru ezberleniyor, bazı bölgelerde ise Kur’ân-ı Kerîm sûre sûre ezberleniyor.GAFLET RİSALESİhttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3716Maddi ve manevi bütün hayatımızı örümcek ağı gibi saran, en diri gönüllere bile kezzap gibi bulaşan ve aslında en tehlikeli felaket olan gaflet'i ve korunma noktasındaki ince ayrıntıları mutlaka öğrenmeliyiz.HALLÂC-I MANSÛR (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3640yi ahlâk, halkın cefâsına ehemmiyet vermeyip Hâlik'la olmaktırİSHAK NEHRİ CÛRÎ (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3639Dünya, dipsiz bir deniz, sahili âhirettir. Er olan, bu denizi takvâ[14] gemisi ile geçer.CÜNEYD-İ BAĞDÂDI (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3638Şükür , Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olan nimetlerle O'na isyan etmemek, o nimetlerle günâh işlememektir.ŞAH ŞÜCÂ-İ KİRMÂNÎ (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3637Şeyh Hz.leri'nin güzel bir kızı vardı. Kirman'ın vali ve büyükleri istediler. Üç gün mühlet aldı, mescid ve tekkeleri gezdi. Güzel namaz kılan birini beğendiEBÛ SÜLEYMAN DÂRÂNÎ (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3636Her şeyin pası var, kalbin pası da çok yemektir. Kim çok yerse, altı sıkıntıya sebep olur:İMAM-I ÂZAM (Rh. A.http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3635İmam-ı Âzam Hz.lerinin büyük babası, Hz. İmam'ın pederi olan Sabit Hz. lerini küçük yaşta iken Hz. Ali R.A.'ın huzûruna çıkarıp, zürriyetleri hakkında hayır duâlarına mazhar kılmıştıŞAKÎK-İ BELHÎ (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3634Ölü iseniz kabre girin, deli iseniz tımarhaneye, çocuksanız mektebe gidin! Eğer kul iseniz, kulluk şartlarını yerine getirin" vecizesini söylerdiMÂLİK BİN DÎNÂR (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3633Gönlü şehvetle dolu iken ölen insanı lânet kefenine sararlar, nedâmet mahalline defnederler. Kim de şehvetini ve nefsini öldürürse onu rahmet kefenine sarar selâmet mahalline defnederlerHASAN-I BASRÎ (K.S.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3632Uyuyanı uyandırmak kolay. Sizin gönülleriniz ölmüş, zira hiç hareket etmiyor, BuyurduVEYS'EL KARÂNI (Rh. A.)http://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3631Kur'an-ı Kerim hükümlerini rehber et. İyilerin yolundan ayrılma! Yoksa dînine zarar gelir, azaba uğrarsın.FERİDÜDDIN-İ ATT R HAZRETLERİ'NDENhttp://www.bagimsizhaberler.com/haber_detay.asp?haberID=3630Mevlâmız nûrâniyet ve rûhâniyetlerinden istifâde etmek nasip eylesin..