BAĞIMSIZHABERLER.COM
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

DUA SANA

CAMİYE GELİN

TÜRKİYE "BİZ" GELİYORUZ

MUHSİN BAŞKAN

Alperen

EĞİTİM HABER

İNSAN VE HAYAT

SAĞLIK DÜNYASI

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

%100 OSMANLI

SIGARA İÇME


HUZURLU YAŞAM

TESETTÜR

SEVGİLİ EN SEVGİLİ

Mühür

İlmi Kelam Dersleri 2

İlmi Kelam Dersleri 2

Tarih 18 Eyl?l 2019, 20:52 Editör HÜSEYİN NECATİ

Harikulade haller 3 kısımdır. Bu harikuladeyi gösteren kişi Nebi olduğunu iddia etmişse Mucize denir, bir nebiye inandığını ifade eden mümin ise Keramet denir, Kâfir ise İstidrâc denir. İtibar edilmez.]

Öldürülen kimse eceli ile ölmüştür. Ölü ile meydana gelen ölüm hadisesi Allah’ın bir mahlûkudur. Ölümde kulun ne yaratma nede çalışıp elde etme noktasında bir tesiri yoktur. Ecel birdir.
Haram rızktır. Her kişi ister helal olsun ister haram olsun rızkını yer. Kişinin rızkını yiyememesi veya başkasının onun rızkını yemesi düşünülemez.

[Bir şeyin rızk olması ayrı mesele, onun helal olması ise ayrı meseledir. Allah’ü teala hepimizin rızkını yaratmış ve takdir buyurmuştur. Rızkını helal yoldan kazânmaya teşebbüs edene helal rızkı, haram yoldan kazânmaya teşebbüs edene haram rızkı verir. Kişi iradesini harama sevk ettiği için ceza görür.]
[Tevekkül iki kısımdır.
1.   Asl-ı Tevekkül. “Lâ halika velâ râzika illAllah” (Yaratan ve rızk veren ancak Allah’tır.) cümlesine itimat edip hiçbir şeyin sebebine bakmamaktır. Bu ancak enbiya ve evliyanın halidir.
2.   Kemâl-i Tevekkül: Meşru sebeplere yapıştıktan sonra ancak Allah’ü Tealaya itimat etmektir.]
Allah’ı Teala dilediğini delalete düşürür, dilediğine de hidayet verir. Kul için faydalı ve menfaatli olan bir şeyi yaratmak Allah’ü Teala üzerine şart değildir.
[Cenab-ı Hakk için hiçbir şeye vaciptir,  ya da şarttır denilemez. Zira bir mecburiyet mevzu bahis olduğunda bunu koyan bir vazı ve aksi durumda cezalandıracak bir kudret gerekir. Hâşâ Allah için kulun menfaatine olan şeyi yaratmak vaciptir denilse o zaman bunu kim vacip kıldı diye sorulur. Ya da Allah üzerine vacip olan bir şeyi yapmasa kim hesap soracak denilir. Her iki vaziyete de Allah üzerine hâkim bir kudretin varlığını kabul etmek gerekir ki bu küfürdür.
Allah’ü Teala lütuf ve keremi ile mahlûkatın rızkını üzerine almıştır. Ayet: “Hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah üzerine olmasın”.  Ancak bu da bir mecburiyet değil, Allah’ın bir ikramıdır.]Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Ecel kaç kısımdır?
2.   Maktul’ün eceli var mıdır? Maktul’ün ölümünü kim yaratmıştır?
3.   Haram rızık olur mu?
4.   Kulun menfaatine olan şeyi Allah yaratmalı mıdır?
 
Kâfirler ve bazı asi müminler üzerine kabir azabı haktır. Kabirde itaat ehline nimet verilmesi haktır. Kabirde Münker ve Nekirin suali sem’î deliller ile (Ayet ve hadisler) sabittir.
[Kabir azabının hak olduğuna şu ayeti kerime delalet eder.


“Onlar (Fir’avn ve kavmi) sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün: "Fir'avn hanedânını azabın en şiddetlisine tıkın" denilecektir..”  
Yani Fir’avn ve kavmi dünyada kötü azab ile mahvoldukları gibi ahirete kadar âlem-i berzahta da akşam sabah ateşe arz ile azab olunmaktadırlar. ].
Öldükten sonra dirilmek haktır. Amellerin tartılması haktır. Amel defterlerin verilmesi haktır. Havz(-ı Kevser) haktır. Sırat haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Cennet ve cehennem şu an yaratılmış ve mevcutturlar. Kendileri ve içindeki kişiler baki olacaklardır. (Hiçbir zaman yok olmayacaklardır.)
Büyük günah mümin olan bir kişiyi imandan çıkarıp küfre sokmaz. Allah’ü Teala kendisine ortak koşanı affetmez. Bunun dışında küçük ya da büyük tüm günah sahiplerinden dilediğini affeder.

[Günah: Allah’ın haram kıldığı herhangi bir şeyi yapmaktır. Günahlar İki Kısımdır Büyük günahlar, Küçük günahlar. Başlıca Büyük Günahlar:
Allah’a ortak koşmak, Adam öldürmek, Namuslu kimseye iftira etmek, Zina etmek, Harpten kaçmak, Sihir yapmak ve yaptırmak, Yetim malı yemek, Ana ve babanın, meşru isteklerine karşı gelmek. Harem-i şerifte günah işlemek. Faizcilik yapmak, Hırsızlık yapmak, İçki içmektir.
Her ne kadar sayı itibarîyle büyük günahlar 12 ise de, içtihâden bu günahlardan biri kadar çirkin olan herhangi bir günah da büyük günahtır. Ayrıca devamlı yapılan küçük günahlar da zamanla büyük günah olur.]
Küçük günahtan dolayı azap caizdir. Büyük günahtan dolayı af, bu günah helal görülmediği takdirde caizdir. Bir haramı helal görmek küfürdür.
Resullerin ve hayırlı kimselerin, müminlerden büyük günah sahibi olanları için şefaati sabittir. Müminlerden büyük günah sahipleri cehennemde ebedi kalmazlar.Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Cennet ve cehennem ne zaman yaratılacaktır? Ne zaman yok olacaktır?
2.   Büyük günah işleyen mü’min midir? Kafir midir?
3.   Hangi büyük günah af edilmez?
4.   Büyük günahtan dolayı af ne zaman caizdir?
Şeriata göre iman: Rasulullah Aleyhisselam efendimizin Cenabı Hakk tarafından getirmiş olduğu hükümleri dil ile ikrar kalp ile tasdik etmektir. Ameller kendi zatında çoğalırlar. İman ise ne azalır nede çoğalır.  İman ve İslam birdir. (Mümin Müslüman’dır. Müslüman’da Mümin’dir.) Bir kişi kalp ile tasdik ve dil ile ikrar ettiğinde “Hakikaten inandım. Müminim” demesi gerekir. “inşAllah müminim” demesi doğru olmaz.
 [Allahın dilemesi bizim için malum değildir. İman ise kat’i olmalıdır. Kat’i olan imanı nasıl tecelli edeceği belli olmayan meşiet-i ilâhiye (Allahın dilemesine) bağlamak caiz değildir.
Çünkü şüphe için böyle derse hiç şüphesiz bu küfürdür. Böyle değil de işleri Allah’a havale etmek ve sonunun ne olacağını bilmediği için söylemişse küfrü gerektirmez. Ancak böyle dememesi evladır. Zira iyi düşünceler ile de söylemek şüpheyi doğurur.
İmanın aslı kalp ile tasdiktir. Dil ile onu söylemek ise insanların kişinin İslam olduğunu bilmeleri içindir. Allah kalpte olana itibar eder. Ancak kişinin Müslüman sayılması ve Müslüman muamelesi görmesi için hayatında en az bir kez insanlar içinde Müslüman olduğunu söylemesi gerekir. Bunun mukabili olarak kişi dili ile İslam olduğunu söylese ancak İslam’ın zıddı olan bir şeyi de yapsa mesela Haram olan bir şeye helal dese o kişinin küfrüne hükmolunur.]

Said: yani iyi amel işleyen kişi, bazen şaki yani kötü kişi olur. Bazen şaki, said olur. Burada değişen kişi üzerindeki iyi ve kötü sıfatlarıdır. Yoksa bu değişiklik Allah’ın iyi kişi yapma (is’âd) ya da kötü kişi yapma (işkâ) sıfatlarında değildir. Bunlar (isad ve işka) Allah’ın sıfatlarıdır. Ne Allah, nede sıfatları üzerinde değişim yoktur, olamaz da.

Allah’ü Teâlânın Peygamberleri göndermesinde hikmet vardır. Allah’ü Zülcelâl hazretleri kullarından (iman ve taat ehlini cennet ve sevapla) müjdelemek, (küfür ve isyan ehlini de cehennem ve azabla) korkutmak ve din ve dünya işlerinden muhtaç oldukları şeyleri onlara anlatma maksadı ile yine onlar arsından seçtiği peygamberlerini gönderdi. Bu Resullerini harikulade mucizelerle kuvvetlendirdi.

Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselamdır. Âhiri ise (sonu) Muhammed sallalahü aleyhi vesellemdir. Bazı hadisi şeriflerde Resullerin adedinin beyan edildiği rivayet edilmiştir. Evlâ olan ise Resullerin adedini belli bir rakam ifade ederek sınırlamamaktır. Allah’ü teala hazretleri ayeti kerimesinde “O Resullerden bir kısmını biz sana kıssa ettik. Bir kısmını ise kıssa etmedik”  buyrulmuştur.

Bir adet söylendiğinde o adede bir takım peygamber olmayanların girmesi ve ya bazı peygamberlerin bu adetten çıkarılmasından emin olunamaz. Resullerin hepsi Allah katından getirdiklerini haber verici, tebliğ edici, doğru söyleyici ve ümmetlerine nasihat edici idiler. Peygamberlerin en faziletlisi Muhammet Mustafa sallalahü aleyhi vesellemdir.

Melekler Allah’ü Zül Celal hazretlerinin kullarıdır. Onun emri ile amel ederler. Erkek ve dişilikle vasıflandırılmazlar.
Allah’ü tealanın nebilerine indirdiği kitapları vardır. Bu kitaplarda emirlerini, yasaklarını, vaatlerini ve azaplarını açıklamıştır. Bunların hepsi Allah’ü Teâlânın kelâmıdır.

Rasulullah sallAllahü aleyhi vesellem hazretlerinin uyanık olarak ve kendi şahsı (vücudu) ile semâvâta ve oradan da Allah’ü tealanın dilediği en yükseklere mi’racı haktır.

Evliyanın kerametleri haktır. Keramet, veliler için âdet olan bir şeyi bozmak şeklinde ortaya çıkar. Kısa sürede uzak mesafeleri kat etmek, ihtiyaç halinde yiyecek, içecek ve giyeceklerin ortaya çıkması, su üzerinde yürümek, gökte uçmak, cansız varlıkların ve hayvanların konuşması ve bunlara benzeyen diğer şeyler gibi. Ümmetinden birinde ortaya çıkan bu keramet, tabi olduğu rasülü için mu’cize olur.

(Yani inandığı peygamberinin mu’cizeleri cümlesindendir.) Zira onun veli olduğu o keramet ile ortaya çıkar. Hâlbuki bir kimse dininde sadık olmadığı müddetçe veli olamaz. Kişinin dini ise (emir ve yasaklara uymakla beraber) resulün risaletini dil ile ikrar kalp ile tasdik etmesidir.

[Harikulade haller 3 kısımdır. Bu harikuladeyi gösteren kişi Nebi olduğunu iddia etmişse Mucize denir, bir nebiye inandığını ifade eden mümin ise Keramet denir, Kâfir ise İstidrâc denir. İtibar edilmez.]Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Şeriata göre iman nedir?
2.   İman ile İslam arasındaki farkları yazınız?
3.   İmanı ne artırır?
4.   İyi kişinin (said) kötü olması (şaki) caiz midir? Açıklayınız?
5.   Allah’ü zülcelalin Rasülleri göndermesinde ne gibi hikmetler vardır?
6.   Peygamberlerin adedini belirtmek caiz midir? Neden?
7.   Peygamberimizin mi’racının hususiyetleri nelerdir?
8.   Harikulade kaç kısımdır? Tasnif ediniz?
9.   Veli kime denir?

 12. ders: Ümmetin en faziletlileri ve imamın vasıfları
Peygamber SallAllahü Aleyhi Vesellem efendimizden (ve diğer peygamberlerden) sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekr-is Sıddıyk, sonra Ömer-ul Fârûk, sonra Osman-iz Zinnureyn sonra Ali-yyül Mürteza efendilerimizdir. Onların halifelikleri de aynen bu sıra üzerine sabittir. Onların hilafeti 30 senedir. Bu 30 seneden sonra Emirlik ve Padişahlık vardır.

[Bunlardan sonra Emir-ul Mümin’in (Müslümanları idare edecek bir imam-devlet başkanı) olmasının zarureti, vazifeleri, kimlerin olabileceği hususu ifade edilmiştir.].

Müslümanlar için bir imam (önder-lider) muhakkak lazımdır. Ki bu imam şer’i hükümleri yerine getirsin, cezaları infaz etsin, tehlikeleri bertaraf etsin, askerleri teçhiz etsin, zekâtları toplasın, asileri hırsızları ve yol kesen eşkıyaları cezalandırsın, Cuma ve bayram namazlarını kıldırsın, insanlar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıkları çözsün, hukuk üzerine kaaim olan şahitlikleri kabul etsin, velisi olmayan kız ve erkeklerden küçükleri evlendirsin, ganimetleri taksim etsin ve (imamdan başka hiçbir kimsenin üstlenemeyeceği)  benzeri işleri yapsın.

Bununla birlikte imam olan kişinin aşikâr (bilinen, açık) olması, gizli olmaması, çıkması beklenen bir kişi olmaması icap eder.

[İmamete geçmek için fitne ve fesadın yatışmasını, karışıklıkların (kargaşa halinin) geçmesini bekleyen bir kişi de olmamalıdır. Şîa’nın imâmiyye kolunun inandığı gibi düşmanlardan ve zalimlerin istilasından korkarak gizlenmemesi icap eder.]

İmam olan kişinin Kureyş kabilesinden olması gerekir. Kureyş dışından bir kişinin imam olması caiz değildir. Ancak imamın Kureyş’in Beni Hâşim sülalesine ya da Hazreti Ali radiyAllahü anhın çocuklarına tahsisi yoktur.

[Emir-ul Müminîn’in Kureyş kabilesinden olması husus hadis-i şerif ile sabit bir husustur. Benî Hâşim; Kureyş kabilesinin Peygamberimizin ve ailesinin içinde olduğu bir koludur.].

İmamın masum (günahsız) olması şart değildir. Yine imamın zamanının en faziletli kişisi olması şart değildir. İmamın, mutlak kâmil velayet sahibi olması şarttır. (Yani imamın Müslüman, erkek, hür, âkil ve baliğ olması şarttır.) Yine imamın siyaset bilen (yani re’yi, görüşü, şecaati ve kudreti ile Müslümanların işlerinde tasarrufa sahip) bir kişi olması şarttır. Yine imamın hükümleri yerine getirmeye, İslam memleketinin sınırlarını korumaya ve mazlumun hakkını zalimden almaya gücünün yetmesi şarttır. İmam olan kimsenin günahkâr olması ve insanlara zulüm etmesi imamlıktan azlini icap ettirmez.

[Ehl-i Sünnet diğer bozuk fırkaların aksine imam olan kimsenin hatalarından dolayı azledilmesini, ya da Müslümanların kıyam ederek bir ihtilal yapmalarını doğru ve caiz görmez.]


Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Peygamberimizden sonra insanların en faziletlisi kimdir?

İyi, kötü (günahkâr) herkesin arkasında namaz kılınır.   İyi ve kötü herkesin cenaze namazı kılınır. 
Biz Sahabeyi Kiramı ancak hayır ile anarız. (onlar hakkında başka türlü konuşmaktan kendimizi alıkoyarız.) Peygamber SallAllahü Aleyhi Vesellem efendimizin cennetle müjdelediği 10 kişinin cennetlik olduklarına şahadet ederiz.

[Aşere-i Mübeşşere: 1-Hz. Ebu Bekir r.a. 2-Hz. Ömer r.a. 3-Hz. Osman r.a. 4-Hz. Ali r.a. 5-Hz. Talha r.a. 6-Hz. Zübeyr r.a. 7-Hz. Abdurrahman bin Avf r.a. 8-Hz. Said bin Ebi Vakkas r.a. 9-Said bin Zeyd r.a. 10-Ebu Ubeyde bin Cerrâh r.a. hazretleridir.]
Seferde ve hazarda (ikamet mahalli) mestler üzerine mesh etmeyi caiz görürüz. Hurma şırasına da haram demeyiz.
Bir veli asla nebi derecesine ulaşamaz. Hiçbir kul da (akil baliğ olduğu müddetçe) asla kendisinden emir ve nehiylerin kalkacağı bir mertebeye ulaşamaz. Nas’lar (Ayet ve hadisler) zahirleri üzerine hamlolunur. Bu nasları zahiri manalarından Ehl-i Bâtın’ın iddia ettiği gibi bâtini manalara döndürmek İslam’dan dönerek  küfre meyletmektir.
Nasları (Ayet ve Hadisleri) red etmek küfürdür. (Büyük olsun küçük olsun günah olduğu kat’i delil ile bilinen) Günahı helal saymak küfürdür. Böyle bir günahı küçümsemek küfürdür. Şeriatın hükümlerini alaya almak küfürdür.
Allah’ü Teala ve Tekaddes hazretlerinin rahmetinden ümidini kesmek ve azabından emin olmak küfürdür.
Kâhin’in gaybden (gelecekten, mutlak olarak bilinmesi mümkün olmayan şeylerden) verdiği haberi tasdik etmek küfürdür.

[Gaybı yalnız Allah bilir. Allahın bildirdiği enbiya ve evliyasının gayrinin gaybi bilmesine imkan yoktur. Yıldızlar, fallar vs. ile gelecekten haber veren kâhin, medyum vb. kişilerin yaptıkları küfür olduğu gibi onların verdikleri haberi de tasdik etmek dahi küfürdür.]Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Kimlerin arkasında namaz kılınır? Kimlerin arkasında namaz kılınmaz?
2.   Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Kimlerdir?
3.   Bir veli ne zaman nübüvvet derecesine çıkar?
4.   Emn ve Ye’s ne demektir? Hükmü nedir?
5.   Kâhinin haberi hakkında hüküm nedir?

“Yok” olan, “şey” değildir.
[Bu ifade kelime oyunu ile muğaleta ile Allah’ı inkar etmeye çalışanlara bir reddiyedir. Yok olana, olmayana biz bazen hata ile “olmayan şey” “ yok olan şey” ifadesi kullanıyoruz. Hâlbuki Allah’ü Zülcelal’e de “şey” dendiğini daha önce öğrendik. Olmayana, yok olana şey dersek o zaman “işte siz olmayana şey dediniz. Allah’ta şey olduğuna göre o da yoktur” şeklinde bir mantık yürütmesine karşı bu ifade getirilmiştir.]
Dirilerin ölüler hakkında duaları ve onlar için verdikleri sadakalar ölüler için menfaatlidir.
Allah’ü Teala dualara icabet eder ve ihtiyaçları giderir.
Rasulullah Efendimizin, Deccalın çıkması, Dâbbetül arz, Ye’cüc ve Me’cücün çıkması, İsa A.S.’ın semadan inmesi, güneşin batı tarafından doğması gibi kıyametin alametlerine dair verdiği haberler doğrudur.

[Bu haberlerin nasıl tecelli edileceği açıkça ifade edilmemiştir. Ancak bu alametlerin kıyamet alameti olduğu ve bunlar meydana gelmeden kıyametin kopmayacağı katidir.[
Müctehid, ictihadında bazen hata yapar, bazen de isabet eder.
İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamber-lerinden üstündür. Meleklerin peygamberleri insanların tümünden üstündür. İnsanların tümü, meleklerin tümünden üstündür.
En iyisini bilen Allah Celle Celalühü Hazretleridir.Bu derste cevaplanması icap eden sualler
1.   Kıyamet alametleri nelerdir?
2.   İnsanlar ve meleklerden hangisi üstündür?

 
15. DERS
İlm-i Akâid Sualleri
1.   İlim-i Kelâm-ı tarif ediniz.
2.   İlim-i Kelâm neden bahseder?
3.   İlim-i Kelâm’ın gayesi nedir?
4.   Kelâm ilmini ilk kimler ne için kullanmışlardır?
5.   Ehl-i Sünnet’in kelam ilmini kim vaz etmiştir? (oluşturmuştur)
6.   Nesefi Akadininin musannıfı (yazarı) kimidir?
7.   Ehl-i Hakk kimdir?
8.   Mahlûkat için esbab-ı ilim kaçtır?
9.   Duyu organları ile elde edilen ilmin geçerli olmasının şartları nelerdir?
10.   Haber-i Sadık kaç çeşittir? Açıklayınız.
11.   Akıl ile elde edilen ilim kaç kısımdır?
12.   İlham nedir?
13.   İlham esbab-ı ilimden midir? Açıklayınız.
14.   Âlem kaç kısımdır?
15.   Âlem muhdes midir?
16.   Âyan nedir?
17.   Â’raz nedir?
18.   Cevher nedir?
19.   Allah Celle Celalühü’nün kelam sıfatını anlatınız.
20.   Kur’an mahluk mudur?
21.   Kur’an-ın mahluk olan kısmı var mıdır?
22.   Allah Celle Celalühü’nün Tekvin sıfatını anlatınız.
23.   Ru’yetullah caiz midir?
24.   Allah nasıl görülecektir?
25.   Kulların yaptıkları iyi ve kötü filleri kim nasıl yaratır?
26.   İnsanın çalışması ya da teşebbüsü ile meydana gelen şeylerin yaratıcısı kimdir? Bir insan için “yarattı” diyebilir miyiz, Neden?
27.   Ecel kaç kısımdır?
28.   Maktul’ün eceli var mıdır? Maktul’ün ölümünü kim yaratmıştır?
29.   Haram rızık olur mu?
30.   Kulun menfaatine olan şeyi Allah yaratmalı mıdır?
31.   Cennet ve cehennem ne zaman yaratılacaktır? Ne zaman yok olacaktır?
32.   Büyük günah işleyen mü’min midir? Kafir midir?
33.   Hangi büyük günah af edilmez?
34.   Büyük günahtan dolayı af ne zaman caizdir?
35.   Şeriata göre iman nedir?
36.   İman ile İslam arasındaki farkları yazınız?
37.   İmanı ne artırır?
38.   İyi kişinin (said) kötü olması (şaki) caiz midir? Açıklayınız?
39.   Allah’ü zülcelalin Rasülleri göndermesinde ne gibi hikmetler vardır?
40.   Peygamberlerin adedini belirtmek caiz midir? Neden?
41.   Peygamberimizin miracının hususiyetleri nelerdir?
42.   Harikulade kaç kısımdır? Tasnif ediniz?
43.   Veli kime denir?
44.   Peygamberimizden sonra insanların en faziletlisi kimdir?
45.   Kimlerin arkasında namaz kılınır? Kimlerin arkasında namaz kılınmaz?
46.   Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Kimlerdir?
47.   Bir veli ne zaman nübüvvet derecesine çıkar?
48.   Emn ve Ye’s ne demektir? Hükmü nedir?
49.   Kâhinin haberi hakkında hüküm nedir?
50.   Kıyamet alametleri nelerdir?
51.   İnsanlar ve meleklerden hangisi üstündür?


Bu haber 32236 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

DERSLER

İlmi Kelam Dersleri 1

İlmi Kelam Dersleri 1 İlm-i Akaid, İslam’ın itikad cihetini ele alır. Amel ile ilgili mevzulardan bahsetmez. Akaid dinin asıl kaidelerini...

NASİHAT

NAMAZ

Dostlara ithafen10 ?ubat 2021

GALERİ

ALAHA ISMARLADIM

RAMAZAN

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

YEDİ KITA

MÜSLÜMANCA YAŞAM

OSMANLI


ALPEREN

OSMANLI TORUNU


SIGARA İÇME


FATİH SULTAN MEHMET


İSLAM HUZUR

NAMAZINI KIL


YAVUZLAR BİTMEYECEK

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TÜRKİYENİN MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR BAĞIMSIZ HABER SİTESİ
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi